De Stichting Melopee*, opgericht 2021, heeft zich tot doel gesteld: het organiseren van concerten met bijzondere nadruk op nieuwe hedendaagse klassieke muziek, uitgevoerd door jonge musici en/of musici die zich inzetten voor nieuwe muziek, en voorts belangstelling kweken voor deze muziek. Zij doet dit door het organiseren en bevorderen van klassieke concerten en andere muzikale en culturele uitvoeringen en optredens. Zo biedt de Stichting Melopee een concertpodium aan professionele musici en zangers die, al dan niet in samenwerking met amateurs, klassieke muziek van nieuwe en/of jonge componisten ten uitvoer brengen.

Samenstelling bestuur:

Emöke van der Parre (voorzitter), Benno Bonke (secretaris/penningmeester), Marjolein van der Linden.

Artistiek adviseur: Frank de Groot.

Comité van aanbeveling:

Michael Fine (componist en recording producer),
Hans Koolmees (componist, docent Codarts Rotterdam),
Maria van Nieukerken (koordirigent bij o.a. PA’dam en Toonkunst Rotterdam),
Ed Spanjaard (dirigent en pianist),
Wim Steinmann (dirigent Domestica Rotterdam en docent Codarts),
Huub de Vriend (componist, pianist en docent muziek),
Ben Martin Weijand (pianist).

* Melopee [Fr. mélopée, van Gr. melopoiein = vervaardigen van liederen, van melos = gezang, lied, en poiein = maken (vgl. poëet)] zangspraak, ritmisch gezang ter begeleiding van declamatie.


Melopee

Onder de maan schuift de lange rivier
Over de lange rivier schuift moede de maan
Onder de maan op de lange rivier schuift de kano naar zee

Langs het hoogriet
langs de laagwei
schuift de kano naar zee
schuift met de schuivende maan de kano naar zee
Zo zijn ze gezellen naar zee de kano de maan en de man
Waarom schuiven de maan en de man getweeën gedwee naar de zee

Paul van Ostaijen (1896-1928)